Entoloma exile - Schmächtiger Rötling

aktualisiert: 26.07.2017 15:00:35


Autoren: Agaricus exilis, Fries, 1818 / Nolanea exilis, (Fries) P. Kummer, 1871 / Leptonia exilis, (Fries) P.D. Orton, 1960 / Entoloma exile, (Fries) Hesler, 1967

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Aktueller Name: Entoloma exile


Hutfarbe

braun

Hutmerkmale

mit Papille

Stielfarbe

braun

Stieloberfläche

glatt

Sporenlänge

> 8,5 µm

Standort

Feuchtwiese zwischen Gräsern


Gattungen:

Entoloma: Rötlinge


Entoloma exile - Flammer, T© 6706

Entoloma exile - Flammer, T© 6707

Entoloma exile - Flammer, T© 6708