Mycena olida

aktualisiert: 20.10.2016


Autoren: Hemimycena olida, (Bresadola) Singer, ? / Mycena olida, Bresadola, 1887 / Marasmiellus olidus, (Bresadola) Singer, 1951

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae


Aktueller Name: Mycena olida

Geschmack

pilzig

Basidienmerkmale

2sporig

Sporen

mit grossem Öltropfen

Standort

auf Holz


Gattungen:

Mycena: Helmlinge


Mycena olida - Flammer, T© 2454

Mycena olida - Flammer, T© 2457

Mycena olida - 2sporige Basidien - Flammer, T© 2455

Mycena olida - Kaulozystiden - Flammer, T© 2456