Phellodon - Stachelinge, Korchstacheling

aktualisiert: 01.03.2018


Autoren: Phellodon, P. Karsten, 1881

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Bankeraceae

Aktueller Name: Phellodon


Sporenmerkmale

stachelige Sporen


Arten:

Phellodon niger: Schwarzer Duftstacheling