Lentinula edodes    

Lentinula edodes - Shiitake, Shii-Take

Autoren: Cortinellus edodes, (Berkeley) S. Ito & S. Imai, ? / Agaricus edodes, Berkeley, 1878 / Collybia shiitake, J. Schröter, 1886 / Armillaria edodes, (Berkeley) Saccardo, 1887 / Lepiota shiitake, (J. Schröter) Nobuj. Tanaka, 1889 / Lentinus tonkinensis, Patouillard, 1890 / Mastoleucomyces edodes, (Berkeley) Kuntze, 1891 / Cortinellus shiitake, (J. Schröter) Hennings, 1899 / Tricholoma shiitake, (J. Schröter) Lloyd, 1918 / Lentinus mellianus, Lohwag, 1918 / Cortinellus berkeleyanus, S. Ito & S. Imai, 1925 / Lentinus shiitake, (J. Schröter) Singer, 1936 / Lentinus edodes, (Berkeley) Singer, 1941 / Lentinula edodes, (Berkeley) Pegler, 1976

Klassfikation: Lentinula - Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Omphalotaceae

Aktueller Name: Lentinula edodes

Taxon: Lentinula edodes

aktualisiert: 01.03.2018

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Speisepilz

Gattungen:

Lentinula1233 Flammer, T © - Shitakee

1234 Flammer, T © - Shitakeezucht