Porpoloma - Wiesenritterling

aktualisiert: 28.04.2019


Autoren: Porpoloma, Singer, 1952

Klassfikation: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Aktueller Name: Porpoloma / Singer


Melzers-Reagenz

Jod Sporen positiv (amyloid)


Arten:

Porpoloma pes-caprae: Spitzhütiger Wiesenritterling

Gattungen:

Tricholoma: Ritterlinge