Neue Suche

Geastrum vulgatum - Rötender Erdstern

aktualisiert: 07.11.2016 21:07:47

Klassifikation

Geastrum - Geastraceae - Geastrales - Basidiomycetes - Erdsterne

Dieser Erdstern hat eine sehr dickfleischige Peridie

Verwechslung

Geastrum sessile

Geastrum sessile

Geastrum triplex

GeastrumBild Nr. 6307 Flammer, T Bild Nr. 5880 Flammer, T